Stb. 2017, 98 Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers en overheidswerknemers

Wet van 08-03-2017, Stb. 2017, 98 en inwerkingtredingsbesluit van 29-05-2017, Stb. 2017, 227

Wet tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard

—Deze wet strekt tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie Ministers en Staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) in verband met een aantal noodzakelijke rechtspositionele aanpassingen en aanpassingen op het gebied van het nabestaandenpensioen. Het betreft voornamelijk technische aanpassingen die:

  • omissies repareren (grondslag eenmalige uitkering op grond van de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, alsmede aanpassing van de Appa in verband met het begrip passende arbeid voor Kamerleden en decentrale politieke ambtsdragers);
  • procedurele vereenvoudigingen bewerkstellingen (procedure verrekening neveninkomsten Tweede Kamerleden);
  • de huidige praktijk codificeren (verantwoordelijkheden griffier Tweede Kamer in plaats van die van de Minister van BZK);
  • een aantal grondslagen creëren m.b.t. voorzieningen voor politieke ambtsdragers met een structurele functionele beperking, alsmede m.b.t. informatie- of communicatievoorzieningen en m.b.t. voorzieningen in verband met buitenlandse reizen van Kamerleden;
  • ofwel die rechtstreeks voortvloeien uit de Wet op de loonbelasting 1964 (aanpassingen percentages in de Appa).


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding (met uitzondering van artikel IV, onderdeel A) met ingang van 01-07-2017.

Inwerkingtredingsbesluit van 30-01-2019, Stb. 2019, 47

Besluit van 30 januari 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel A, van de wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard (Stb. 2017, 98

—De wet bevat in artikel IV, onderdeel A, een wijziging van artikel 3, eerste lid, van de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman (introductie van de mogelijkheid van een eenmalige uitkering voor de in die wet genoemde betrokkenen). Artikel IV, onderdeel A treedt in werking met ingang van 31 januari 2019 en werkt terug tot en met 1 oktober 2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.