Stb. 2015, 553 Wijzigingen privatisering ABP

Wet van 23-12-2015, Stb. 2015, 553

Wet tot wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuze-optie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen

—Deze wet strekt ertoe de Wet privatisering ABP te wijzigen en de volgende onderwerpen te regelen:

  1. Het opnemen van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs als overheidswerkgever.
  2. Het schrappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als sectorwerkgever.
  3. Wijziging van de pensioenleeftijd van 65 jaar in pensioengerechtigde leeftijd.
  4. Het wordt mogelijk conform de afspraken zoals gemaakt in de Pensioenkamer van 3 september 2015, om over te gaan op prijsindexatie in plaats van loonindexatie voor bestaande pensioenen en bestaande aanspraken.
  5. Een voorziening voor sectorwerkgevers en door de Minister aangewezen overheidswerkgevers om het nettopensioen elders dan bij het ABP onder te kunnen brengen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 29-01-2016, Stb. 2016, 46

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen (Stb. 2015, 553)

—De wet treedt in werking met ingang van 01-03-2016 met dien verstande dat:

  • artikel I, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 oktober 2015;
  • artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 juli 2015;
  • artikel I, onderdeel C, voor zover het betreft artikel 2, eerste lid, terugwerkt tot en met 1 januari 2013 en voor zover het betreft artikel 2, tweede lid, onderdeel a, terugwerkt tot en met 1 januari 2016;
  • artikel I, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2016;
  • artikel I, onderdeel E, terugwerkt tot en met 1 oktober 2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.