Stb. 2012, 621 Wijziging Wet bodemsanering

Wet van 22-11-2012, Stb. 2012, 621 en inwerkingtredingsbesluit van 8-1-2013, Stb. 2013, 19

Wet (22-11-2012) tot wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering.

—Deze wet is enerzijds onderdeel van de afspraken die zijn opgenomen in het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (het convenant) en anderzijds bedoeld om invulling te geven aan het voornemen uit het regeerakkoord om te komen tot vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. De wet loopt vooruit op een meer ingrijpende herziening van de bodemregelgeving. In de wet is de hoofddoelstelling (vereenvoudigen en hervormen van de wet- en regelgeving) vertaald in twee elementen. Ten eerste het verminderen van bestuurlijke en administratieve lasten met behoud van het niveau van bodembescherming, hier aangeduid als ‘lastenvermindering’. Dit betreft onder meer het terugbrengen van het aantal beschikkingsmomenten en het daarmee verkorten van procedures. Ten tweede het wegnemen van belemmeringen voor een goede uitvoering van de wet, hier aangeduid als ‘verbetering van de uitvoerbaarheid’.

Inwerkingtreding (gedeeltelijk) m.i.v. 1-2-2013.
 

Inwerkingtreding 

Inwerkingtredingsbesluit van 19 juni 2013, Stb. 2013, 232

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 november 2012 tot wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering (Stb. 2012, 621)

—De wet is reeds gedeeltelijk in werking getreden op 1 februari 2013 (Stb. 2013, 19). Met het onderhavige besluit wordt erin voorzien dat Artikel I, onderdeel N, en artikel III, onderdeel 2, van de wet op 1 juli 2013 in werking treden.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.