Stb. 2016, 91 Wijziging Richtlijn icbe’s

Wet van 10-02-2016, Stb. 2016, 91

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn nr. 2014/91/EU van 23 juli 2014 tot wijziging van de Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft  (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet wijziging Richtlijn icbe’s)

—De wijzigingsrichtlijn die met deze wet wordt geïmplementeerd heeft tot doel het vergroten van het vertrouwen van beleggers in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) door eisen te stellen aan het beloningsbeleid van beheerders en het verscherpen van de vereisten betreffende de taken en de aansprakelijkheid van bewaarders.

In de wijzigingsrichtlijn zijn regels opgenomen over de beloning van werknemers die het risicoprofiel van de beheerder of van de icbe’s die zij beheren materieel kunnen beïnvloeden. Het beloningsbeleid van beheerders van icbe’s dient te worden aangescherpt om de mogelijke schadelijke gevolgen van onvolkomen vormgegeven beloningsstructuren voor een goed risicobeheer en een degelijke beheersing van het risicogedrag van individuele personen aan te pakken. Om een noodzakelijk niveau van harmonisatie van regelgeving in de verschillende lidstaten te bewerkstelligen zijn in de wijzigingsrichtlijn aanvullende regels voor bewaarders opgenomen. Deze regels hebben betrekking op de taken en verplichtingen van bewaarders, de instellingen die als bewaarder kunnen worden aangesteld en de aansprakelijkheid van bewaarders in gevallen waarin in bewaring gehouden activa van de icbe verloren gaan. Tenslotte is in de wijzigingsrichtlijn een artikel opgenomen met de voornaamste inbreuken en zijn administratieve sancties en maatregelen opgenomen die de toezichthouders bij belangrijke inbreuken minimaal moeten kunnen opleggen.

Inwerkingtreding m.i.v. 18-03-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.