Stb. 2009, 508 Wijziging mijnbouwwet

Wet van 26-11-2009, Stb. 2009, 508

Wet tot wijziging van de Mijnbouwwet in verband met het stimuleren van een actief gebruik van vergunningen voor opsporing, winning en opslag

—De wetswijziging strekt tot bevordering van een actieve benutting van vergunningen voor gebruik van de Nederlandse ondergrond voor de opsporing en winning van delfstoffen (met name aardgas) en de ondergrondse opslag van stoffen (met name aardgas en CO2). Maximale productie van de nog aanwezige gasreserves is van belang voor de voorzieningszekerheid en de inkomsten voor de staat uit de gaswinning. In de huidige fase van transitie naar vergaande reductie van CO2-emissies is de beschikbaarheid van geschikte gedepleteerde gasvelden ook belangrijk voor de ondergrondse opslag van CO2. Een aanvulling van de winstaandeelbepalingen wordt voorgesteld om voor het winstaandeel zekerheid te bieden over de behandeling van de resultaten uit hedge-contracten ter afdekking van prijs- en koersrisico's.
Benadrukt wordt dat, gezien het grote belang van de Nederlandse gaswinning voor de voorzieningszekerheid en de financiële baten voor de staat, het activiteitenniveau in de opsporing en winning van aardgas op peil moet blijven. Naast een goed investeringsklimaat is het daarom van belang dat de uit hoofde van de Mijnbouwwet verleende vergunningen voor opsporing en winning actief worden benut. Uiteindelijk moeten de niet benutte (delen van) vergunningsgebieden waar ook geen (verdere) activiteiten worden gepland voor anderen beschikbaar kunnen komen. Daarom voorziet deze wetswijziging in aanvulling op de bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken tot intrekking van een vergunning als die in zijn geheel niet meer wordt benut voor de goede uitvoering van de activiteit waarvoor die is verleend, in een overeenkomstige bevoegdheid ten aanzien van een deel van een vergunningsgebied.

Inwerkingtreding grotendeels op 1-1-2010 (Stb. 2009, 537), het resterende deel op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.