Stb. 2013, 306 Wetenschappelijk onderzoek met embryo’s

Wet van 10-07-2013, Stb. 2013, 306

Wet tot wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

—De Embryowet is in 2002 in werking getreden. In 2006 is het evaluatieonderzoek over deze wet uitgebracht. Hieruit is gebleken dat de wet op enkele punten niet werkbaar is in de praktijk. Deze wet beoogt ter bevordering van de werkbaarheid van de Embryowet in de praktijk en ter aanpassing aan de stand van zaken van de wetenschap met betrekking tot medisch-wetenschappelijk onderzoek met foetussen, de Embryowet op vier punten aan te passen.
Naast het afschaffen van de verplichting tot het inzenden van instellingprotocollen aan de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) wordt de signaleringstaak van deze laatste gewijzigd. De toetsing van donatie van geslachtscellen bij invasieve ingrepen wordt afgeschaft voorzover het om de terbeschikkingstelling van eicellen voor donatie aan een ander paar met vruchtbaarheidsproblemen gaat. Tot slot wordt de regeling voor wetenschappelijk onderzoek met foetussen in de baarmoeder gewijzigd. Het rapport over de evaluatie van de Embryowet geeft aan dat de wijze waarop onderzoek met de foetus is geregeld, belemmeringen opwerpt voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek tijdens de zwangerschap. De belemmering is het gevolg van de eis die is neergelegd in artikel 20 op grond waarvan wetenschappelijk onderzoek slechts is toegestaan indien het kan bijdragen aan de diagnostiek, de voorkoming of behandeling van ernstige aandoeningen bij de desbetreffende foetus. Met andere woorden de desbetreffende foetus moet er baat bij kunnen hebben. De medische wetenschap op het terrein van zwangerschap en ongeborenen is sinds de tijd dat de Embryowet tot stand kwam aanzienlijk voortgeschreden. Behalve voor het wetenschappelijk onderzoek dat de Embryowet nu toestaat moet het mogelijk zijn wetenschappelijk onderzoek te doen dat niet aan de desbetreffende foetus ten goede komt. Gezien de kwetsbaarheid van de zwangerschap en van de foetus in de baarmoeder worden aan die mogelijkheid wel strikte voorwaarden verbonden.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 30 augustus 2013, Stb. 2013, 354

Wet tot wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

—Deze wet (Stb. 2013, 306), treedt in werking met ingang van 27 september 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.