Stb. 2010, 252 Wet veiligheidsregio's

Inwerkingtredingsbesluit van 24-6-2010, Stb. 2010, 252

Inwerkingtreding

De Wet veiligheidsregio's (Stb. 2010, 145) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010; de Aanpassingswet veiligheidsregio's (Stb. 2010, 146) treedt tevens in werking met ingang van 1 oktober 2010 met een enkele uitzondering

—Kort samengevat worden in deze wet de volgende zaken geregeld:

 • het instellen van de veiligheidsregio en het daarin integreren van de besturen van de regionale brandweer en de Geneeskundige hulpverlening;
 • een nauwe samenwerking van het bestuur van de veiligheidsregio met het regionale college van politie;
 • heldere taken en bevoegdheden van betrokkenen in de veiligheidsregio;
 • verbreding van rampenbestrijding met crisisbeheersing;
 • samenwerking tussen de uitvoerende diensten en organisaties (multidisciplinair optreden);
 • verbetering en vereenvoudiging van de planvorming;
 • advisering op regionaal niveau aan het bevoegd gezag over generieke fysieke veiligheid, versterking van de hulpverleningsdiensten, en vergroten van hun slagkracht;
 • grondslagen voor sturing op kwaliteit en prestaties;
 • heldere relaties tussen de veiligheidsregio enerzijds en Rijk, provincie en gemeenten anderzijds;
 • positioneren van de meldkamer voor zowel brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie onder een eenduidige regie;
 • normering en standaardisering van de informatie- en communicatievoorziening.

 

Besluiten van 24-6-2010, Stb. 2010, 253, 254 en 255

Uitvoeringsbesluiten

Ter invoering van de Wet veiligheidsregio's zijn in het Staatsblad gepubliceerd:

 • Besluit personeel veiligheidsregio's;
 • Besluit tot wijziging van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning;
 • Besluit veiligheidsregio's Aanpassingsbesluit veiligheidsregio's.

Inwerkingtreding 1-10-2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.