Stb. 2010, 145 Wet veiligheidsregio's

Wet van 11-2-2010, Stb. 2010, 145

Wet met bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening

—Kort samengevat worden in deze wet de volgende zaken geregeld:

 • het instellen van de veiligheidsregio en het daarin integreren van de besturen van de regionale brandweer en de Geneeskundige hulpverlening;
 • een nauwe samenwerking van het bestuur van de veiligheidsregio met het regionale college van politie;
 • heldere taken en bevoegdheden van betrokkenen in de veiligheidsregio;
 • verbreding van rampenbestrijding met crisisbeheersing;
 • samenwerking tussen de uitvoerende diensten en organisaties (multidisciplinair optreden);
 • verbetering en vereenvoudiging van de planvorming;
 • advisering op regionaal niveau aan het bevoegd gezag over generieke fysieke veiligheid, versterking van de hulpverleningsdiensten, en vergroten van hun slagkracht;
 • grondslagen voor sturing op kwaliteit en prestaties;
 • heldere relaties tussen de veiligheidsregio enerzijds en Rijk, provincie en gemeenten anderzijds;
 • positioneren van de meldkamer voor zowel brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie onder een eenduidige regie;
 • normering en standaardisering van de informatie- en communicatievoorziening.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.