Stb. 2008, 460 Wet publieke gezondheid

Wet van 9-10-2008, Stb. 2008, 460 en inwerkingtredingsbesluit van 10-11-2008, Stb. 2008, 482

Wet met bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid

—In verband met de dringende noodzaak internationaal afspraken te maken om mondiale dreigingen van infectieziektecrises het hoofd te kunnen bieden, is op 23 mei 2005 door de Wereldgezondheidsvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie de nieuwe Internationale Gezondheidsregeling (IGR) (Trb. 2007, 34) aangenomen. De nieuwe IGR omvat veel meer ziekten, roept meer informatieverplichtingen in het leven en kent meer bevoegdheden toe aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dan de oude. Het wetsvoorstel strekt ertoe de bestaande infectieziekteregelgeving grondig te herzien en in één wet op te nemen en de nieuwe IGR te implementeren. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de infectieziektebestrijding blijft in de wet gehandhaafd, maar de mogelijkheden voor aansturing vanuit centraal niveau worden vergroot. Verder wordt de meldingssystematiek veranderd en worden meer bevoegdheden tot optreden geschapen. Behalve de infectieziektebestrijding zijn in de wet de overige onderwerpen van de publieke gezondheidszorg inhoudelijk ongewijzigd uit de huidige Wet collectieve preventie volksgezondheid overgenomen. Ten slotte wordt de gemeente verplicht om bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg gebruik te maken van het elektronisch kinddossier (EKD). Over dit laatste punt zijn kritische vragen gesteld in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft verzocht dit onderdeel van de wet (art. 5, lid 3) voorlopig niet in werking te laten treden.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 29-9-2009, Stb. 2009, 405

Besluit van 29 september 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5, derde lid, van de Wet publieke gezondheid (Stb. 2008, 460).

—Artikel 5, derde lid, van de Wet publieke gezondheid, zal in werking treden op 1 juli 2010. De wet publieke gezondheid is op 1 december 2008 in werking getreden met uitzondering van de bepaling over het elektronisch kinddossier. Art. 5 lid 3 van de wet verplicht de gemeente om bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg gebruik te maken van het elektronisch kinddossier.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 10-4-2010, Stb. 2010, 198

Artikel 5a van de Wet publieke gezondheid (Stb. 2008, 460) treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

—De inwerkingtreding betreft de uitvoering van de ouderengezondheidszorg die aan B&W is opgedragen. De overige bepalingen van de wet, die de bestaande infectieziekteregelgeving grondig herziet, zijn op 1 december 2008 in werking getreden, behalve de regeling van het elektronisch kinddossier. Bij inwerkingtredingsbesluit van 29-9-2009 (Stb. 2009, 405) werd bepaald dat deze regeling ook per 1 juli as. in werking zal treden.
 

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.