Stb. 2010, 716 Wet Kinderombudsman

Wet van 20-9-2010, Stb. 2010, 716

Wet tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman

—Deze wet die op initiatief van het lid Arib tot stand is gekomen, behelst een wijziging van de Wet Nationale ombudsman waarmee wordt voorzien in de instelling van een Kinderombudsman binnen het instituut Nationale ombudsman. Het streven is dat de Kinderombudsman begin 2011 met zijn werk kan starten.
De Kinderombudsman moet een belangrijke rol gaan spelen bij de bevordering van de rechten van jeugdigen. Om die reden heeft het VN-kinderrechtencomité meermalen de aanbeveling gedaan een Kinderombudsman aan te stellen. Voor de indiener speelde een rol dat Nederland verplichtingen op zich heeft genomen met de ondertekening van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind en dat het VN-Comité aanbevelingen deed naar aanleiding van de rapportage van Nederland over de voortgang van de implementatie van het kinderrechtenverdrag. Ook de wijze waarop in Nederland het klachtrecht in de jeugdzorg is georganiseerd en wordt uitgevoerd is een belangrijke aanleiding. Ondanks het feit dat er verschillende instanties zijn die zich op enigerlei wijze bezig houden met de positie van kinderen, blijkt er in de praktijk vraag naar een landelijk functionerende instantie, die op afstand en op onafhankelijke wijze de positie van kinderen aan de orde stelt. De belangen van kinderen en het Verdrag van de Rechten van het Kind staan daarbij centraal. De Nationale ombudsman is nu al bevoegd de Tweede Kamer te verzoeken een substituut-ombudsman te benoemen. Er is nu een verplichting in de wet opgenomen tot benoeming van de substituut-ombudsman die de functie van Kinderombudsman heeft. In verband met de specifieke taken van de Kinderombudsman strekken zijn bevoegdheden zich uit over zowel bestuursorganen als organisaties op het terrein van het onderwijs, de jeugdzorg, de kinderopvang, de gezondheidszorg of (andere) private organisaties voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak ten aanzien van jeugdigen uitoefenen. De Kinderombudsman zal zich naar buiten toe met een eigen gezicht profileren om zo de toegankelijkheid en laagdrempeligheid te kunnen garanderen. Ressorterend onder de Wet Nationale ombudsman kan de Kinderombudsman profiteren van de reeds bestaande onafhankelijke positie van de Nationale ombudsman en het gezag dat hij in de samenleving heeft.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 2-3-2011, Stb. 2011, 127

In verband met de specifieke taken van de Kinderombudsman strekken zijn bevoegdheden zich uit over zowel bestuursorganen als organisaties op het terrein van het onderwijs, de jeugdzorg, de kinderopvang, de gezondheidszorg of (andere) private organisaties voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak ten aanzien van jeugdigen uitoefenen. De Kinderombudsman zal zich naar buiten toe met een eigen gezicht profileren om zo de toegankelijkheid en laagdrempeligheid te kunnen garanderen. Ressorterend onder de Wet Nationale ombudsman kan de Kinderombudsman profiteren van de reeds bestaande onafhankelijke positie van de Nationale ombudsman en het gezag dat hij in de samenleving heeft.
 

Kamerstukken

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.