Stb. 2018, 505 Wet bedrijfsleven 2019

Wet van 19-12-2018, Stb. 2018, 505

Wet tot wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

—De titel van de voorgestelde Wet bronbelasting 2020 is gewijzigd in Wet bedrijfsleven 2019.

Deze wet bevat onder andere een verlaging van het hoge Vpb-tarief tot 20,5% in 2021 en een verlaging van het lage Vpb-tarief tot 15% in 2020 in combinatie met een aantal maatregelen die de Vpb-grondslag verbreden. Een belangrijke grondslagverbredende maatregel die niet is opgenomen in deze wet is de earningsstrippingmaatregel. Deze is opgenomen in de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking ATAD1 (Stb. 2018, 508). In verband met de invoering van de earningsstrippingmaatregel worden met deze wet enkele specifieke renteaftrekbeperkingen afgeschaft en worden enkele flankerende maatregelen getroffen. Voorts is door dit kabinet nog een maatregel voorgesteld die de Vpb-grondslag verbreedt en in deze wet is neergelegd. Dit betreft de afschaffing van de bepaling die de fiscale aftrekbaarheid toestaat van de coupon over aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten, vaak aangeduid als ‘coco’s’ (contingent convertibles). De maatregel is in lijn met het gekozen kabinetsbeleid om – net als de earningsstrippingmaatregel – de fiscale prikkel voor financiering met vreemd vermogen voor alle belastingplichtigen in de Vpb te beperken en op die manier te komen tot een meer gelijke fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen. Verder bevat de wet onder andere een overgangsmaatregel voor de beperking van de afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting. 

Inwerkingtreding (gedeeltelijk) met ingang van 01-01-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.