Stb. 2012, 394 Werkwijze College voor de rechten van de mens

Besluit van 31-8-2012, Stb. 2012, 394

Besluit houdende nadere regels over de werkwijze van de afdeling, bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet College voor de rechten van de mens

—Dit besluit regelt de manier waarop het College voor de rechten van de mens verzoeken om een oordeel over het maken van onderscheid behandelt en uit eigen beweging onderzoek doet naar (mogelijk) verboden onderscheid. Dit besluit strekt tot uitvoering van artikel 19 van de Wet College voor de rechten van de mens. Die bepaling schrijft voor dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over de werkwijze van de afdeling die binnen het College is belast met de taak om, al dan niet op verzoek, te onderzoeken of een verboden onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in een aantal wetten, en de taak om daarover een oordeel kenbaar te maken. Dit besluit vervangt het Besluit werkwijze Commissie gelijke behandeling en strekt als zodanig mede ter implementatie van enkele EU-richtlijnen. Dit besluit, dat voor een groot deel overeenkomt met het oude Besluit werkwijze Commissie gelijke behandeling, bevat in de eerste plaats de wijzigingen die noodzakelijk zijn omdat de Commissie gelijke behandeling ophoudt te bestaan en haar taken overgaan op het College voor de rechten van de mens (andere naam, andere verwijzingen). Daarnaast bevat dit besluit enkele inhoudelijke wijzigingen, zoals een verruiming van de mogelijkheid om oordelen te anonimiseren (artikel 28) en om zaken af te doen zonder zitting (artikelen 30 en 31). Deze wijzigingen strekken deels ter codificatie van de gegroeide praktijk bij de Commissie gelijke behandeling.

Inwerkingtreding gelijktijdig met artikel 19 van de Wet College voor de rechten van de mens.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.