Stb. 2011, 632 Wederzijdse bijstand invordering

Wet van 8-12-2011, Stb. 2011, 632

Wet tot wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012

—Deze wet regelt de implementatie van de richtlijn betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen (Richtlijn 2010/24/EU) in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn volgt de structuur van Richtlijn 76/308/EEG, maar is op een aantal punten versterkt en uitgebreid. Zo zijn onder meer de procedures vereenvoudigd en is het bereik uitgebreid tot de lokale heffingen. Gezien deze uitbreidingen is ervoor gekozen de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen in te trekken en te vervangen door een nieuwe Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012. In de eerste plaats een uitgebreide definitie van persoon opgenomen. Hiermee komen niet alleen alle natuurlijke en rechtspersonen in de Europese Unie onder de regels te vallen, maar ook elke juridische constructie, ongeacht de aard of de vorm ervan, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die activa bezit of beheert en die, met inbegrip van de daardoor gegenereerde inkomsten, aan onder de richtlijn vallende belastingen is onderworpen. In de tweede plaats worden de procedures vereenvoudigd door het voorgeschreven gebruik van standaardformulieren en de introductie van de uniforme executoriale titel. In de derde plaats is het toepassingsgebied uitgebreid met belastingen en heffingen van lokale overheden.

Inwerkingtreding met ingang van 1-1-2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.