Stb. 2014, 63 Waterschapsverkiezingen

Wet van 29-01-2014, Stb. 2014, 63

Wet tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen)

—De regering kiest met deze wet wat betreft de waterschapsverkiezingen voor het behoud van directe verkiezingen, waarbij de methode van briefstemmen wordt vervangen door de methode van stembusverkiezingen, én waarbij deze verkiezingen gelijktijdig worden gehouden met de verkiezing van de leden van provinciale staten. Bij andere verkiezingen is het stemmen in een stemlokaal al uitgangspunt, dit gaat nu dus ook gelden voor de verkiezing van de leden van het waterschapsbestuur. Om de opkomst te verhogen worden de waterschapsverkiezingen gecombineerd met andere verkiezingen en wel met de verkiezing van de leden van de provinciale staten. De redenen hiervoor zijn gelegen in de vergelijkbare schaalgrootte, de verwevenheid van water met ruimtelijke ordening, de lagere kosten en het versterken van de lokale democratie mede doordat beide verkiezingen wederzijds de opkomst en het bereik van (voorlichtings)campagnes kunnen versterken. De procedure voor de waterschapsverkiezingen wordt, net als de procedure voor de verkiezingen van de leden van provinciale verkiezingen, geïntegreerd in de Kieswet en deze wordt op een aantal punten gewijzigd.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip. Artikel 174 van de Waterschapswet vervalt met ingang van 28 maart 2015.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 21-05-2014, Stb. 2014, 184

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2014. De regering kiest met deze wet wat betreft de waterschapsverkiezingen voor het behoud van directe verkiezingen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.