Stb. 2015, 235 Warenwetswijzigingen

Wet van 20-05-2015, Stb. 2015, 235

Wet tot wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen

Deze wet strekt tot een wijziging van de Warenwet en de Warenwet BES. De belangrijkste wijzigingen voor de Warenwet zijn:

  • verhoging van het maximale bedrag dat op grond van de Warenwet voor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd;
  • wijzigingen in een aantal bevoegdheden;
  • regels voor het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing.

Daarnaast bevat de wet enkele andere, meer technische, wijzigingen.

De wijzigingen van de Warenwet BES zijn bedoeld om de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandsbesturen eenduidig te regelen. Met betrekking tot waren, niet zijnde eet- en drinkwaren, is het toezicht op de naleving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba anders onvoldoende gewaarborgd.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, onderdelen J en K, die in werking treden met ingang van 24-06-2015.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 24-08-2015, Stb. 2015, 327

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 20 mei 2015 tot wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen (Stb. 2015, 235)

—De wet treedt in werking met ingang van 11-09-2015, met uitzondering van:

  • a. artikel I, onderdeel N, dat op 1 januari 2016 in werking treedt;
  • b. artikel I, onderdelen D, J, K, M, en R en artikel II.


Besluit van 07-07-2016, Stb. 2016, 284

Besluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete

—De regering introduceert in het onderhavige besluit een omzetgerelateerde boete voor opzettelijke overtredingen of overtredingen met grove schuld begaan van warenwettelijke voorschriften, waar de minister van VWS verantwoordelijk voor is. Het gaat daarbij onder andere om overtredingen op het terrein van de (voedsel- en product)veiligheid, goede voorlichting omtrent waren en eerlijkheid in de handel. De hoogte van een op te leggen bestuurlijke boete is bepaald op één procent van de jaaromzet van de onderneming indien sprake is van opzet. Bij grove schuld is de boetehoogte bepaald op een half procent van de jaaromzet. De omzetgerelateerde boete kan slechts worden opgelegd als sprake is van een gerealiseerde jaaromzet van ten minste € 10 miljoen.

Inwerkingtreding met ingang van 19-07-2016, met uitzondering van artikel I, onderdeel C, vijfde lid, dat in werking treedt met ingang van 20-07-2016.


Inwerkingtredingsbesluit van 22-11-2017, Stb. 2017, 459

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (o.a.) artikel I, onderdeel D, van de wet van 20 mei 2015 tot wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen (Stb. 2015, 235)

Artikel I, onderdeel D, van de wet treedt in werking met ingang van 05-12-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.