Stb. 2015, 332 Vuurwerkharmonisatie

Besluit van 08-09-2015, Stb. 2015, 332

Besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit ter implementatie van Richtlijn nr. 2013/29/EU van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU L 178) en Uitvoeringsrichtlijn 2014/58/EU van 16 april 2014 betreffende het opzetten van een traceerbaarheidssysteem voor pyrotechnische artikelen overeenkomstig Richtlijn 2007/23/EG (PbEU L 115)

Het Vuurwerkbesluit stelt regels voor de gehele vuurwerkketen. Deze wijziging van het Vuurwerkbesluit betreft de implementatie van twee Europese richtlijnen over harmonisatie van regels over het op de markt brengen van vuurwerk. De aanpassingen van het Vuurwerkbesluit betreffen met name het ‘in de handel brengen’.
Op 12 juni 2013 is Richtlijn Nr. 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU L 178) aangenomen. Richtlijn Nr. 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (PbEU L 154) (Pyrorichtlijn 2007), wordt met ingang van 1 juli 2015 ingetrokken. De harmonisatie van wetgeving inzake het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen heeft reeds plaatsgevonden met Pyrorichtlijn 2007. De Pyrorichtlijn 2013 is tot stand gekomen binnen het Europese nieuwe wetgevingskader (NWK). De wijzigingen die in vergelijking met Pyrorichtlijn 2007 hebben plaatsgevonden vanwege de doorvoering van het NWK, kunnen globaal worden onderverdeeld in de herverdeling van verantwoordelijkheden voor verschillende marktdeelnemers en het stroomlijnen van de procedures (zoals de wijze van aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties).
Op 16 april 2014 is Richtlijn 2014/58/EU van de Commissie betreffende het opzetten van een traceerbaarheidssysteem voor pyrotechnische artikelen overeenkomstig Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 115)) (hierna: de uitvoeringsrichtlijn) aangenomen. De bepalingen in de uitvoeringsrichtlijn dienen er met name toe om de identificatie van pyrotechnische artikelen en fabrikanten gedurende alle stadia van de toeleveringsketen te garanderen.

Inwerkingtreding m.i.v. 22-09-2015, m.u.v. artikel I, onderdeel D, artikel 1A.2E.1, tweede en derde lid, artikel 1A.2E.2 en artikel 1A.5.14, derde tot en met het zesde lid, die in werking treden mi.v. 17-10-2016. Artikel I, onderdeel D, artikel 1A.2E.1A, vervalt op 17-10-2016.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.