Stb. 2017, 68 Vrouwelijke bestuurders

Wet van 10-02-2017, Stb. 2017, 68

Wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

—Sinds 1 januari 2013 is in het Burgerlijk Wetboek een streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van zetels van het bestuur en de raad van commissarissen opgenomen. De zetels in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze vennootschappen (NV’s) en grote besloten vennootschappen (BV’s) zijn evenwichtig verdeeld als ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen wordt bezet. Wanneer de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld, licht de onderneming dit in het bestuursverslag toe. Op basis van een horizonbepaling in de Wet bestuur en toezicht zijn deze regels per 1 januari 2016 vervallen. Deze wet regelt dat het streefcijfer opnieuw wordt ingevoerd voor de periode tot 1 januari 2020.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel II dat op 01-01-2020 in werking treedt.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 16-03-2017, Stb. 2017, 118

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 februari 2017, houdende wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 2017, 68)

De wet treedt in werking met ingang van 13-04-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.