Stb. 2011, 545 Voorwaardelijke sancties

Wet van 17-11-2011, Stb. 2011, 545

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

—Deze wet strekt tot wijziging van de regeling van voorwaardelijke veroordeling in het Wetboek van Strafrecht en in verband daarmee ook de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling. Verder omvat de wet de aan de Tweede Kamer toegezegde regeling waardoor verplicht reclasseringstoezicht op de naleving van bijzondere voorwaarden mogelijk wordt in de periode voorafgaand aan het onherroepelijk worden van een veroordeling tot een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Centraal staat een persoonsgerichte aanpak. Persoonsgericht door het palet van sancties waaruit de rechter kan kiezen, door de wijze van tenuitvoerlegging van de rechterlijke uitspraak én door aan te sluiten op individuele trajecten in de vrije samenleving (onderwijs, werk en inkomen, huisvesting, zorg etc.). Elementen van de wet zijn: het vastleggen van een lijst van bijzondere voorwaarden in de regelgeving; het creëren van een mogelijkheid voor snel ingrijpen met een op het individuele geval toegesneden reactie indien de voorwaarden niet worden nageleefd; het doen opgaan van de leerstraf in de voorwaardelijke straf (en daarmee het opheffen van de leerstraf als zelfstandige taakstraf); het houden van toezicht door de reclassering op de naleving van een strafrechtelijke ontzetting uit ambt of beroep.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 12-12-2012, Stb. 2011, 615

—De wet van 17 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (Stb. 2011, 545) treedt in werking met ingang van 1 april 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.