Stb. 2017, 96 Voorwaardelijke inschrijving deskundigenregister

Besluit van 09-03-2017, Stb. 2017, 96

Besluit houdende wijzigingen van het Besluit register deskundige in strafzaken in verband met een verruiming van de mogelijkheid een deskundige voorwaardelijk in te schrijven en enkele andere wijzigingen

—Dit besluit strekt ertoe het Besluit register deskundige in strafzaken te wijzigen zodat het College gerechtelijk deskundigen (hierna: het College) een verruiming krijgt van de mogelijkheid een deskundige voorwaardelijk in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (hierna: NRGD) in te schrijven. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de reguliere inschrijvingsduur te verlengen naar vijf jaar en enkele minder ingrijpende en redactionele wijzigingen door te voeren.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 29-03-2017, Stb. 2017, 136

Besluit tot vaststelling het tijdstip van inwerkingtreding van Besluit van 9 maart 2017, houdende wijzigingen van het Besluit register deskundige in strafzaken in verband met een verruiming van de mogelijkheid een deskundige voorwaardelijk in te schrijven en enkele andere wijzigingen (Stb. 2017, 96)

Het besluit treedt in werking met ingang van 15-04-2017.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.