Stb. 2011, 171 Voordeelontneming

Wet van 31 maart 2011, Stb. 2011, 171

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

—Met deze wet kunnen illegaal verkregen winsten sneller worden afgenomen en kan in meer gevallen beslag worden gelegd op crimineel vermogen. Daarvoor wordt het financieel onderzoek uitgebreid. Van criminelen kan in het vervolg worden verlangd dat zij aannemelijk maken dat inkomsten en voorwerpen legaal werden verkregen. Ook wordt het makkelijker om illegaal verkregen goederen verbeurd te verklaren. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wetgeving is de aanpassing van de bewijslastverdeling. In de wet wordt verankerd dat van de veroordeelde inzicht kan worden verlangd in de herkomst van zijn vermogen over een periode van maximaal zes jaren voorafgaand aan zijn misdrijf. De veroordeelde wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om aannemelijk te maken dat zijn vermogen legaal is verkregen.
Wil een ontnemingsmaatregel slagen dan moet justitie het bedrag dat de rechter oplegt ook daadwerkelijk kunnen incasseren, bijvoorbeeld door al in een vroeg stadium beslag te leggen.
Nieuw is dat het openbaar ministerie ook achteraf financieel onderzoek kan doen als een crimineel probeert te ontkomen aan zijn betalingsverplichting uit een Plukze-maatregel. Vaak zijn er aanwijzingen dat veroordeelden nog steeds over hun geld kunnen beschikken. In zulke gevallen moet aanvullend financieel onderzoek mogelijk zijn om de openstaande bedragen alsnog te kunnen incasseren. Financieel onderzoek verbetert de positie van de officier van justitie tijdens de executiefase van de ontnemingsmaatregel. Daarnaast biedt de wet een ruimere regeling om voorwerpen verbeurd te verklaren en meer en effectievere mogelijkheden om de crimineel in zijn vermogen te raken. Voortaan kunnen ook voorwerpen die met de opbrengst van criminele activiteiten zijn aangeschaft (juwelen of luxe auto’s) verbeurd worden verklaard. Nu kan dat alleen met voorwerpen die rechtstreeks afkomstig zijn van het misdrijf of een rol hebben vervuld bij het plegen van het misdrijf, zoals de boot waarmee drugs zijn vervoerd. Tot slot zijn maatregelen genomen waardoor ontneming van criminele winsten een vanzelfsprekend onderdeel wordt van opsporing en vervolging van misdrijven.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 12-5-2011, Stb. 2011, 237

De wet van 31 maart 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming) (Stb. 2011, 171) treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.