Stb. 2019, 478 Volg- en traceer­systeem tabak

Wet van 04-12-2019, Stb. 2019, 478

Wet tot wijziging van de Tabaks- en rook­waren­wet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaks­producten

Op 3 april 2014 is Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurs­rechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks­producten en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (de tabaks­producten­richtlijn) tot stand gekomen. Afgezien van de artikelen 15 en 16, is de tabaks­producten­richtlijn reeds op 20 mei 2016 in nationaal recht geïmplementeerd door middel van de (thans) Tabaks- en rook­waren­wet en daarop gebaseerde regelgeving. Uit de artikelen 15 en 16 van de tabaks­producten­richtlijn volgt de verplichting om alle verpakkings­eenheden van sigaretten, shagtabak en andere tabaks­producten te voorzien van unieke identificatie­markeringen (ten behoeve van een volg- en traceer­systeem) en veiligheids­kenmerken. Om deze artikelen te implementeren, is onderhavige wet tot wijziging van de Tabaks- en rook­waren­wet opgesteld. De wet bepaalt (artikel 4a) in navolging van de richtlijn en de bijbehorende Uitvoerings­verordening tracerings­systeem (PbEU 2018, L 96) dat producenten en importeurs elke geproduceerde of ingevoerde verpakkingseenheid van een tabaks­product moeten merken met een unieke identificatie­markering en dat zij daarbij de uitvoerings­verordening tracerings­systeem in acht moeten nemen. De uitvoerings­verordening tracerings­systeem bevat specifieke eisen omtrent het aanvragen en aanbrengen van de unieke identificatie­markering en deze werken rechtstreeks. Tabaks­producten die geen UI bevatten, mogen niet aan consumenten ter beschikking gesteld worden. Om dit te effectueren, is in artikel 4b opgenomen dat het verboden is tabaks­producten die niet aan de eisen in artikel 4a voldoen, te leveren, in te voeren, uit te voeren of in de handel te brengen. Overtreding van het verbod vervat in artikel 4b geeft de toezichthouder de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 06-06-2020, Stb. 2020, 10

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2019 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten (Stb. 2019, 478)

De wet treedt in werking met ingang van 23-01-2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.