Stb. 2013, 171 Vogelaarwijken

Besluit van 6 mei 2013, Stb. 2013, 171

Besluit houdende wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en van het Besluit beheer sociale-huursector (beëindiging subsidies in het kader van de wijkenaanpak)

—Met dit besluit vervallen de bepalingen in het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (BCFV) die voorzagen in de toekenning van bijzondere projectsteun en het opleggen van een heffing aan toegelaten instellingen ten behoeve van de wijkenaanpak in de 40 (‘Vogelaar’)wijken. Daarmee vervalt ook de bijlage bij dat besluit waarin de maximale subsidiebedragen per wijk werden vastgesteld. Bij brief van 28 januari 2011 heeft de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om de bijzondere projectsteun te beëindigen (Kamerstukken II, 2010/11, 30 995, nr. 87). Bij brief van 22 juni 2011 (Kamerstukken II, 2010/11 30 995, nr. 91) is de Tweede Kamer en zijn de betrokken toegelaten instellingen geïnformeerd over de wijze van geleidelijke afbouw en definitieve beëindiging van de bijzondere projectsteun.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.