Stb. 2010, 325 Voetbalvandalisme en ernstige overlast

Wet van 20-5-2008, Stb. 2010, 325

Wet tot wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen

—De preventieve instrumenten van de overheid om op te treden tegen ernstige overlast in de openbare ruimte worden versterkt. Burgemeesters en officieren van justitie kunnen een langdurig gebiedsverbod of stadionverbod, een groepsverbod en een meldplicht opleggen. Officieren van justitie kunnen ook een contactverbod of begeleidingsplicht opleggen aan mensen die nog voor de rechter moeten komen. Ouders van kinderen onder de 12 jaar die voor overlast zorgen, kunnen het bevel krijgen hun kinderen niet onbegeleid ergens te laten rondhangen of na acht uur 's avonds onbegeleid buiten te laten zijn. De maatregelen zijn bedoeld voor diegenen die eerder herhaaldelijk de openbare orde hebben verstoord en indien er ernstige vrees is voor herhaling. De burgemeester of de officier van justitie moet dat wel kunnen aantonen aan de hand van een overzicht van eerdere incidenten. Ook moet men van tevoren te horen krijgen dat er een maatregel aankomt. Bij de bevoegdheden van de officier van justitie moet ook sprake zijn van verdenking van een openbare ordedelict. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel een aantal amendementen aangenomen waardoor mogelijk 'de reikwijdte van het wetsvoorstel fors is uitgebreid'. De Raad van State heeft daarom op verzoek van de Eerste Kamer voorlichting gegeven over gewijzigde voorstel. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen dat een onderzoek mogelijk maakt naar de mogelijkheid om onderdelen uit de Engelse wetgeving op dit gebied over te nemen. Het gebiedsverbod houdt in dat de burgemeester voor maximaal negen maanden een gebiedsverbod kan opleggen aan personen in een groep die herhaaldelijk de orde verstoren. Het bevel kan worden aangevuld met een meldingsplicht. Het gebiedsverbod kan gekoppeld worden aan een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of koopavond. Door de burgemeester kan ook een groepsverbod voor maximaal negen maanden opgelegd worden, naast een gebiedsgebod of in plaats daarvan. Dit betekent dat hij een overlastpleger beveelt zich niet op te houden in bepaalde delen van de gemeente op een voor het publiek toegankelijke plaats zonder redelijk doel en met meer dan drie andere personen in groepsverband. De maatregel is niet gericht tegen de groep als zodanig, maar tegen een of meer individuen in de groep. De burgemeester legt de maatregel op bij ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. De gedragsaanwijzing door de OvJ heeft als doel een verdachte een gebiedsverbod, contactverbod of een meldingsplicht op te leggen. Deze maatregelen gelden in afwachting van de strafrechtelijke afdoening van het strafbare feit door de rechter. De officier zet deze maatregelen in bij ernstige (gevaarzettende) strafbare feiten als fysiek geweld tussen voetbalsupporters, bedreiging of racistische spreekkoren. Gaat het om strafbare feiten die de openbare orde ernstig verstoren en heeft de OvJ strafvervolging ingesteld en daarbij een gebiedsverbod opgelegd, dan kan de burgemeester aan die verdachte niet voor hetzelfde gebied een gebieds- of groepsverbod opleggen.

Inwerkingtreding op 1-9-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.