Stb. 2011, 254 Vliegtickets en consumentenbescherming

Wet van 21-4-2011, Stb. 2011, 254

Wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartwet ter implementatie van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU L 293)

—In de Wet handhaving consumentenbescherming wordt een voorziening opgenomen ter handhaving van bepaalde consumentenrechten die zijn vastgelegd in de EG-Verordening inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap van 24 september 2008 (PbEU L 293). Aanbieders van vliegtickets worden verplicht om bepaalde informatie te verschaffen indien zij prijzen voor vliegtickets aan het grote publiek aanbieden. Artikel 23 van de Verordening bevat een aantal verplichtingen die bij het aanbieden van vliegtickets in acht genomen moeten worden:

  • de van toepassing zijnde voorwaarden moeten worden vermeld;
  • de totaalprijs moet, inclusief alle bijkomende kosten, te allen tijde worden vermeld;
  • er moet een uitsplitsing van de prijs worden gegeven naar een aantal gespecificeerde tariefelementen;
  • bijkomende producten en diensten moeten vooraf, duidelijk, transparant en ondubbelzinnig worden meegedeeld en door passagiers worden aanvaard;
  • tarieven moeten non-discriminatoir worden aangeboden.

De Consumentenautoriteit verwacht bij toezicht op de naleving van deze verplichting doorgaans slechts in zeer beperkte mate toezichtsbevoegdheden te hoeven inzetten. De informatie die aanbieders dienen te verschaffen is immers voor een groot publiek kenbaar.

Inwerkingtreding 1-6-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.