Stb. 2017, 525 Verzamelwet pensioenen 2017

Wet van 20-12-2017, Stb. 2017, 525

Wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) 

—Deze Verzamelwet pensioenen 2017 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hiertoe zijn wijzigingen opgenomen ten aanzien van een aantal onderwerpen. Dit betreft onder meer:

 1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds;
 2. Elektronische informatieverstrekking;
 3. Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering;
 4. Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar;
 5. Voorwaardelijkheidsverklaring;
 6. Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen;
 7. Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad;
 8. Overgangsrecht website verplichting;
 9. Bevoegdheid tot waardeoverdracht bij ‘herkansing’;
 10. Procedure wijziging beroepspensioenregeling;
 11. Beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen.

Deze onderwerpen volgen uit toe­zeggingen aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer of vanuit een breed gedeelde wens vanuit de sector.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 28-03-2018, Stb. 2018, 96

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (o.a.) de Verzamelwet pensioenen 2017 (Stb. 2017, 525)

De wet treedt in werking met ingang van 11-04-2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel K, dat in werking treedt met ingang van 01-01-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.