Stb. 2010, 730 Verzamelbesluit Lex Silencio Positivo

Besluit van 5-10-2010, Stb. 2010, 730

Besluit tot wijziging van een aantal besluiten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelbesluit van rechtswege verleende vergunning)

—Het Verzamelbesluit van rechtswege verleende vergunning strekt tot invoering van de van rechtswege verleende vergunning (ook wel aangeduid als lex silencio positivo (LSP)) in diverse besluiten die niet onder de Dienstenrichtlijn vallen.
Naar aanleiding van het kabinetsstandpunt invoering lex silencio zijn alle vergunningstelsels gebaseerd op Rijksregelgeving die buiten de Dienstenwet vallen doorgelicht om te komen tot een selectie van vergunningstelsels die zich lenen voor verdere invoering van de LSP. Bij de selectie is van een aantal uitgangspunten uitgegaan (Kamerstukken II 2007/08, 29 515, nr. 224). Zo is het afschaffen van een vergunning met omzetting in algemene regels met eventueel een meldingsplicht te prefereren boven het in stand houden van een vergunningstelsel met toepassing van de LSP. Gecontroleerd is verder of de belangen van derden goed zijn geborgd en of de vergunningen niet onder Europese regelgeving of andere internationale verplichtingen vallen die de invoering van de LSP verbieden. Verder is bepaald dat besluiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing is, zich in beginsel niet lenen van invoering van de LSP.
Dit verzamelbesluit bevat een deel van de uit voornoemde doorlichtingen voortvloeiende vergunningstelsels waarbij LSP wordt ingevoerd.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2010, Stb. 2010, 816

Het Besluit van 5 oktober 2010 houdende wijziging van een aantal besluiten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelbesluit van rechtswege verleende vergunning) (Stb. 2010, 730) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.