Stb. 2012, 572 Vervolgingsverjaring

Wet van 15-11-2012, Stb. 2012, 572

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

—Deze wet strekt tot aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring. De wet voorziet in een uitbreiding van de categorie misdrijven waarvoor geen verjaring geldt. Naar geldend recht zijn alleen de ernstigste misdrijven niet aan verjaring van het recht tot strafvordering onderhevig. Het betreft de misdrijven waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld. Deze wet regelt dat de afschaffing van de verjaring wordt uitgebreid tot alle misdrijven waarop een maximum gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld. Tevens wordt geregeld dat het recht tot strafvervolging van ernstige zedenmisdrijven gepleegd tegen kinderen niet meer kan verjaren. Naar de overtuiging van het (vorige) kabinet behoren deze misdrijven te allen tijde strafrechtelijk vervolgbaar te blijven. De in de wet opgenomen maatregelen passen in het samenstel van maatregelen ter versterking van de positie van het slachtoffer en zijn nabestaanden. Vanuit het oogpunt van consistente wetgeving wordt in deze wet bij de bestaande regeling van de vervolgingsverjaring in artikel 70 Sr aangesloten. De ernst van het feit, door de wetgever uitgedrukt in het strafmaximum, blijft het belangrijkste aangrijpingspunt voor de regeling van de verjaring.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2012, Stb. 2012, 655

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 15 november 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (Stb. 2012, 572)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 april 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.