Stb. 2011, 412 Verstrekking politiegegevens

Besluit van 29-8-2011, Stb. 2011, 412

Besluit tot aanpassing van het Besluit politiegegevens met het oog op de verstrekking van politiegegevens aan personen of instanties ten behoeve van een zwaarwegend algemeen belang

—Deze algemene maatregel van bestuur beoogt het Besluit politiegegevens aan te passen voor de verstrekking van politiegegevens aan derden en aan andere lidstaten. Met dit besluit wordt voorzien in de mogelijkheid tot verstrekking van politiegegevens aan een aantal personen en instanties. Het gaat om:

  • reclasseringswerkers en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie;
  • de stichting NIDOS;
  • de verzekeringsmaatschappij van de politie;
  • de politieklachtencommissies;
  • het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA);
  • het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen;
  • de Minister en commandanten van Defensie.

Ten slotte wordt voorgesteld in het Besluit politiegegevens een verplichting op te nemen tot verstrekking van politiegegevens aan personen en instanties in een andere lidstaat van de Europese Unie, ter voorkoming van strafbare feiten en handhaving van de openbare orde in verband met grootschalige evenementen met een grensoverschrijdende dimensie.

Inwerkingtreding 21-9-2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.