Stb. 2015, 177 Versterking positie ouders kinderopvang

Wet van 04-05-2015, Stb. 2015, 177

Wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen)

Met deze wet krijgen ouders enkele instrumenten aangereikt om te waarborgen dat zij, meer dan nu het geval is, worden gehoord door houders van kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal. De rol van ouders bij de kwaliteit van de opvang is eveneens een belangrijk aspect van deze wet. De wet voorziet onder meer in een eenduidige, laagdrempelige klachtenprocedure voor ouders, een versterking van het adviesrecht van de oudercommissie ten aanzien van de pedagogische kwaliteit en een verplichting voor de houder van een kindercentrum, gastouderbureau en peuterspeelzaal om het definitieve inspectierapport van de toezichthouder met de oudercommissie te bespreken.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 10-12-2015, Stb. 2015, 517

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (Stb. 2015, 177)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2016, nadat artikel 36 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Stb. 2015, 407) in werking is getreden.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.