Stb. 2013, 581 Versterking pensioenbestuur

Besluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 581 en inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 582

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en enige andere wijzigingen

—Het onderhavige besluit bevat nadere regels voor verschillende onderwerpen. Het gaat hierbij om:

  • de bepaling van de extra waarborgen die gelden bij de keuze voor een omgekeerd gemengd bestuursmodel voor een pensioenfonds;
  • de toekenning van de bevoegdheid aan de raad van toezicht van een pensioenfonds om bestuurders te schorsen of te ontslaan;
  • de toekenning van de bevoegdheid aan de raad van toezicht om de benoeming van een kandidaat bestuurder te beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets;
  • de verplichting om in het handelsregister te vermelden of een bestuurder van een pensioenfonds al dan niet uitvoerend is;
  • de actualisatie van de bepaling met de indeling naar boetecategorie van overtreding van de artikelen die aangepast zijn ten gevolge van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Tevens bevat dit besluit een bepaling over de Principes voor goed pensioenfondsbestuur.

Inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2014, met uitzondering van artikel I, onderdeel B (1 januari 2014).

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.