Stb. 2010, 810 Versterking energiemarkt

Wet van 2-12-2010, Stb. 2010, 810

Wet tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

—Met de opening van de consumentenmarkt in 2004 werd de liberalisering van de energiemarkt voltooid. Inmiddels bestaat er een toegenomen keuzevrijheid voor afnemers en een sterkere klantgerichtheid van leveranciers, alsmede een verhoogde efficiëntie in de sector. Maar de energiemarkt werkt nog zeker niet optimaal; discussies over de winsten van de netbeheerders en over de hoogte van de tarieven vormen daarvoor een indicatie. In de afgelopen jaren is bovendien de maatschappelijke en politieke context van de energiesector veranderd. Het accent in het beleidsdenken over de sector is geleidelijk aan verschoven in de richting van voorzieningszekerheid en duurzaamheid. Deze wijziging moet de werking van de energiemarkt verbeteren. Zo worden grote investeringen in infrastructuur, in energiecentrales en in duurzame elektriciteit bevorderd.
Voorafgaand aan een investering kunnen de minister van Economische Zaken dan wel de Nederlandse Mededingingsautoriteit een besluit nemen over de manier waarop investeringen in infrastructuur en energiecentrales in de energieprijzen verwerkt worden en worden de procedures voor de vaststelling van de energieprijzen op elkaar afgestemd. Verder wordt de verhandelbaarheid van gas binnen Europa vergemakkelijkt en indien de elektriciteitsproducenten meer elektriciteit opleveren dan het net aankan, krijgen de leveranciers van duurzame energie voorrang.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 

Inwerkingtreding

Stb. 2011, 11

Besluit van 27 december 2010 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 2010, 810)

—In de wet zijn bepalingen opgenomen die strekken tot de invoering van de maatregelen ter verbetering van de werking van de gasmarkt. Het is een ingrijpende wijziging van het huidige, drukgestuurde systeem van balancering. Om deze maatregelen zorgvuldig in te kunnen voeren en de leveringszekerheid te waarborgen, is besloten deze maatregelen per 1 april 2011 in te voeren. Dit geeft de mogelijkheid om met deze nieuwe bepalingen ervaring op te doen in de zomerperiode, als de druk op het systeem minder groot is dan in de winter. De bepalingen met betrekking tot de verbetering van de werking van de gasmarkt zullen derhalve op 1 april 2011 in werking treden. Dit in afwijking van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten.

De overige artikelen en onderdelen zullen naar verwachting overwegend op 1 juli 2011 van kracht worden. Dit zal bij afzonderlijk koninklijk besluit worden geregeld.
 

Stb. 2011, 510

—Artikel I, onderdeel D, artikel 8a, tweede lid, van de wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 2010, 810) treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 27-4-2011, Stb. 2011, 203 

Inwerkingtredingsbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (Stb. 2010, 810) en enkele onderdelen van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 2011, 130).

Stb. 2010, 810 trad grotendeels op 1 april 2011 in werking. De toen nog niet in werking getreden onderdelen treden middels dit besluit op 1 juli 2011 in werking, evenals de wet met betrekking tot de slimme energiemeters (Stb. 2011, 130).
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.