Stb. 2014, 227 Versobering kindregelingen

Wet van 25-06-2014, Stb. 2014, 227 en inwerkingtredingsbesluit van 25-06-2014, Stb. 2014, 228

Wet tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Doel van deze wet is om de beschikbare middelen op een rechtvaardige en effectieve manier in te zetten voor inkomensondersteuning aan ouders en om arbeidsparticipatie van ouders te bevorderen. Daarnaast moet deze wet een bijdrage leveren aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De regering reduceert het stelsel van elf kindregelingen met dit voorstel tot vier regelingen met elk een eigen, logisch doel: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen worden geïntegreerd of afgeschaft. Met deze hervorming wordt de armoedeval voor alleenstaande ouders die vanuit een bijstandsuitkering gaan werken opgelost, de financiële prikkel om te gaan werken wordt sterker. Om te komen tot het nieuwe stelsel van 4 regelingen zijn er langs drie lijnen wijzigingen voorzien:

  • eenduidige inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders;
  • inkomensondersteuning voor ouders meer richten op lagere inkomens;
  • vereenvoudigen om effectiviteit te vergroten.

De tweede lijn was in het aanvankelijke wetsvoorstel sterk; de Begrotingsafspraken 2014 hebben er echter onder andere voor gezorgd dat de versobering van de generieke inkomensondersteuning grotendeels ongedaan werd gemaakt. Hierdoor nam ook de noodzaak af om lage inkomens hiervoor te compenseren en zijn die maatregelen afgezwakt.

Inwerkingtreding in beginsel met ingang van 1 januari 2015, met uitzondering van een aantal artikelen en artikelonderdelen.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.