Stb. 2009, 475 Verplichte bloedtest bij misdrijf met risico van besmetting

Wet van 12-11-2009, Stb. 2009, 475

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit

—Het Openbaar Ministerie krijgt de bevoegdheid een verdachte of een derde te verplichten mee te werken aan een bloedtest. Daarmee kan worden vastgesteld of deze personen drager zijn van het HIV-virus of van ernstige besmettelijke ziekten als hepatitis B of C, die bij het plegen van een strafbaar feit kunnen zijn overgedragen op het slachtoffer. Als besmetting door de verdachte is overgebracht, kan dat ook bij het slachtoffer blijvend zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben of in sommige gevallen levensbedreigend zijn. Voor het slachtoffer moet een bloedonderzoek snel uitgevoerd kunnen worden met het oog op preventieve toediening van medicijnen, zoals het geval is bij de afweer van het HIV-virus. Uit de praktijk blijkt dat de verdachte meestal zelf de drager is van een besmettelijke ziekte, maar het komt ook voor dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van besmet lichaamsmateriaal van een ander. Uitgangspunt is dat de verdachte vrijwillig meewerkt aan de afname van bloed; bij weigering kan de officier van justitie een bevel geven de test te ondergaan na toestemming van de rechter-commissaris. De verdachte mag een tegenonderzoek laten uitvoeren.
De verplichting om aan een test mee te werken kan alleen als sprake is van een verdachte en aanwijzing bestaat dat besmetting door dat misdrijf is overgebracht. Deze wet verandert de bestaande situatie waarin het aan het slachtoffer is om in kort geding via de civiele rechter medewerking van een weigerachtige verdachte af te dwingen. Mocht de officier van justitie weigeren om bij de verdachte een bloedtest te laten afnemen dan kan het slachtoffer van een gewelds- of zedendelict aan de rechter-commissaris vragen de verdachte alsnog te laten testen op het HIV-virus of hepatitis B of C. Deze mogelijkheid is nieuw en betekent een erkenning van de eigen positie van het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-3-2010, Stb. 2010, 151

—De wet van 12 november 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Stb. 2009, 475) treedt met ingang van 1 juli 2010 in werking
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.