Stb. 2017, 2 Vernieuwingen NWO

Wet van 14-11-2016, Stb. 2017, 1 en inwerkingtredingsbesluit van 29-11-2016, Stb. 2017, 2

Wet tot wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur

—In mei 2013 constateerde de evaluatiecommissie NWO dat de complexe bestuurs- en bureaustructuur van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) de besluitvaardigheid, slagvaardigheid en flexibiliteit belemmerde. Aan de ene kant is er op dit moment het algemeen bestuur van NWO, aan de andere kant zijn er de negen gebieden met hun eigen besturen. Besluitvorming op programmatisch en financieel gebied vindt nu in belangrijke mate decentraal plaats doordat negen gebieden hun middelen naar eigen inzicht inzetten en verdelen over de programma’s. Dit maakt het voor het algemeen bestuur van NWO moeilijk te sturen op disciplinedoorsnijdende of -overstijgende programmering. Om de slagvaardigheid en centrale leiding van NWO te verbeteren wordt de huidige bestuursstructuur met een algemeen bestuur en negen gebieden met gebiedsbesturen gewijzigd. In deze wijziging worden tevens de onderzoeksorganisaties die onder NWO vallen meegenomen. Met de wet wordt ten eerste overgegaan op een ander bestuursmodel met een centraal toezichthoudend orgaan. Het algemeen bestuur wordt daarmee vervangen door een raad van bestuur en er wordt een raad van toezicht ingesteld. Ten tweede worden de negen gebieden met gebiedsbesturen omgezet in vier domeinen met domeinbesturen.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-02-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.