Stb. 2009, 538 Verlenging uitzondering volgrecht

Besluit van 8-12-2009, Stb. 2009, 538

Besluit houdende verlenging van de periode in artikel 43e, derde lid, Auteurswet

—Met dit besluit wordt de regeling waarmee erfgenamen van de maker van een kunstwerk zijn uitgezonderd van een vergoeding op basis van het volgrecht verlengd tot 1 januari 2012. Het volgrecht is het recht van de maker om bij iedere verkoop van een origineel van een kunstwerk waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken, een vergoeding te ontvangen.

Het volgrecht kent dezelfde duur als het auteursrecht (artikel 43e, eerste lid, Auteurswet). Het vervalt 70 jaar na de dood van de maker van het werk, te berekenen vanaf 1 januari volgend op het sterfjaar. Erfgenamen hebben dus recht op een volgrechtvergoeding gedurende 70 jaar na de dood van de maker, tenzij voor erfgenamen een uitzondering wordt gemaakt.
De uitzondering op het volgrecht voor erfgenamen die in dit besluit wordt verlengd is gebaseerd op artikel 43e, derde lid, van de Auteurswet. Dit artikel is per 1 april 2006 opgenomen in de Auteurswet ter implementatie van richtlijn nr. 2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272).

Met de richtlijn volgrecht is beoogd de ongelijkheid tussen de verschillende lidstaten tegen te gaan door het volgrecht - dat al optioneel was op grond van artikel 14ter in de Berner Conventie - verplicht te stellen voor alle EU lidstaten. Omdat Nederland in tegenstelling tot de meeste andere Europese lidstaten het volgrecht tot 2006 niet kende, kwam Nederland op grond van de richtlijn de mogelijkheid toe het volgrecht geleidelijk in te voeren en gebruik te maken van de uitzondering voor erfgenamen.
De door de Europese Commissie uit te voeren evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden, omdat een aantal landen de richtlijn pas in 2008 heeft geïmplementeerd. Voor Nederland is deze evaluatie van belang, omdat hieruit zal moeten blijken welk effect het volgrecht heeft op de Europese kunstmarkt, mede in vergelijking tot landen als Zwitserland en de VS die het volgrecht niet kennen. Bovendien moet duidelijk worden wat het volgrecht beeldende kunstenaars in de verschillende lidstaten oplevert.
Nederland zal de Europese Commissie verzoeken aandacht te besteden aan de administratieve lasten van het volgrecht voor kunsthandelaren en zal de Europese Commissie nogmaals verzoeken de evaluatie uit te voeren.

Inwerkingtreding 1-1-2010

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.