Stb. 2009, 626 Verlenging termijnen i.v.m. Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

Besluit van 23-12-2009, Stb. 2009, 626

Besluit tot wijziging van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 en het Dierentuinenbesluit in verband met aanpassing van beslistermijnen met het oog op inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

—In oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Op grond van deze wet verbeuren bestuursorganen na ingebrekestelling van de aanvrager een dwangsom indien zij beslistermijnen overschrijden. Naar aanleiding van deze wet zijn wetsvoorstellen ingediend om enkele wettelijke termijnen te verlengen. Dat geldt in de eerste plaats voor de termijn om te beslissen op een bezwaarschrift krachtens de Algemene wet bestuursrecht en bij de termijn om te beslissen op een verzoek om informatie krachtens de Wet openbaarheid van bestuur. Met dit besluit worden termijnen in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, het Rangschikkingsbesluit en het Dierentuinenbesluit verlengd.

Inwerkingtreding op het tijdstip waarop de wet van 3 december 2009, houdende wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Stb. 2009, 542 in werking treedt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.