Stb. 2019, 481 Verlenging inkomens­voor­ziening oudere werk­lozen

Wet van 11-12-2019, Stb. 2019, 481 en inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2019, Stb. 2019, 482

Wet tot wijziging van de Wet inkomens­voorziening oudere werk­lozen in verband met het verlengen van de werkings­duur van die wet en het verhogen van de toe­tredings­leeftijd

—De Wet inkomens­voorziening oudere werklozen (IOW) voorziet in een inkomens­voorziening voor werknemers die op of na hun 60e levens­jaar werkloos of gedeeltelijk arbeids­geschikt worden. De IOW biedt personen die een uitkering ontvangen op grond van de Werk­loos­heids­wet (WW) of hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeids­vermogen (WIA), en die bij aanvang van de werk­loosheid 60 jaar of ouder zijn, inkomens­ondersteuning op sociaal-minimum­niveau (zonder partner- en vermogenstoets) na afloop van de WW of loon­gerelateerde WGA-uitkering tot de AOW leeftijd. De IOW is ingevoerd op 1 december 2009. De aanleiding voor de IOW was gelegen in de toenmalige achter­gestelde arbeids­markt­positie voor oudere werklozen. Vanwege dezelfde reden is de IOW in 2014 verlengd tot en met 2019. De huidige IOW-regeling is tijdelijk. Tot en met 2019 komen mensen die bij instroom in de WW 60 jaar of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering (of loon­gerelateerde WGA-uitkering) in aanmerking voor de IOW. Onder het huidige beleid zou er vanaf 2022 geen nieuwe instroom meer zijn in de IOW. Deze wet regelt opnieuw een (vierjarige) verlenging van de IOW. Hierdoor kunnen oudere werklozen tot 1 januari 2026 instromen in de IOW. Verder regelt het voorstel een beperkte stijging van de leeftijds­grens voor instroom in de IOW.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.