Stb. 2017, 180 Verlenging experimentenwet stembiljetten

Wet van 19-04-2017, Stb. 2017, 180 en Inwerkingtredingsbesluit van 22-05-2017, Stb. 2017, 216

Wet tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

—Deze wet strekt ertoe de werkingsduur van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (Experimentenwet) te verlengen met drie jaar. De Experimentenwet maakt het mogelijk om kiezers buiten Nederland te laten stemmen met een stembiljet dat per e-mail aan hen kan worden gezonden en dat zij zelf kunnen printen. Bij de Europees Parlementsverkiezing in 2014 is voor het eerst met het nieuwe stembiljet geëxperimenteerd. Dat is succesvol verlopen. Uitkomsten van evaluatie waren positief. De Experimentenwet is evenwel tijdelijk en verloopt op 1 januari 2018. De regering achtte het wenselijk in ieder geval nog één keer te experimenteren met een nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland voordat kan worden besloten of deze regels in de Kieswet opgenomen kunnen worden, en wel bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Dat is mogelijk gemaakt door de werkingsduur van de Experimentenwet te verlengen met onderhavige wet. Tevens wordt daarmee tijd gecreëerd voor een nieuwe evaluatie na die verkiezingen op basis waarvan kan worden besloten de Kieswet al dan niet te wijzigen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

— Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 19 april 2017 tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (Stb. 2017, 180)

— De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.