Stb. 2013, 144 Verlenging Crisis- en herstelwet

Wet van 28-03-2013, Stb. 2013, 144 en inwerkingtredingsbesluit van 15 april 2013, Stb. 2013, 145

Wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

—In het regeerakkoord voor het kabinet Rutte I was aangekondigd dat de regering met voorstellen zou komen om de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) permanent te maken. Deze wet geeft daaraan uitvoering door de werkingsduur van de Chw voor onbepaalde duur te verlengen. Via de wet tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet zullen de tijdelijke maatregelen uit de hoofdstukken 1 en 2 van de Chw van een permanente basis worden voorzien. De kabinetsaanpak was in eerste instantie gericht op snelle verbeteringen binnen het bestaande stelsel (‘quick wins’). Deze wet strekt daartoe en bestaat uit twee onderdelen.

  1. Als eerste wil de regering met met deze wet een permanente werking geven aan de tijdelijke regelingen in de Chw door de looptijd van de wet, die zou eindigen op 1 januari 2014, voor onbepaalde tijd te verlengen (hoofdstuk 1 van de wet). Op onderdelen wordt de Chw tevens geactualiseerd.
  2. Daarnaast bevat deze wet enkele (de Chw aanvullende) verbeteringen van het omgevingsrecht (hoofdstuk 2). Het gaat om gerichte verbeteringen die op korte termijn zijn te realiseren. De verbeteringen zijn gegroepeerd rondom drie inhoudelijke thema’s:
    1. minder lasten;
    2. snelle, flexibele en zorgvuldige besluitvorming;
    3. het wegnemen van problemen in de praktijk.

De Chw richt zich, ter bestrijding van de crisis en ter bevordering van een goed en duurzaam herstel van de economische structuur, op de versnelling van infrastructurele projecten, andere grote bouwprojecten, en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie.

Inwerkingtreding met ingang van 25 april 2013 (met uitzondering van de artikelen 2.2.1, onderdelen F tot en met J, 2.2.2, 2.2.3, onderdeel A, 2.2.4, 2.2.5, onderdelen D en E, 3.1, derde lid, en 3.2).


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 26-09-2014, Stb. 2014, 347

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen (Stb. 2014, 302)

—De wet van 9 juli 2014 treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel E, onder 1, in werking met ingang van 15-10-2014.


Inwerkingtredingsbesluit van 03-10-2014, Stb. 2014, 358

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144)

—Met ingang van 1 november 2014 treden in werking de artikelen 2.2.1, onderdelen F tot en met J, 2.2.2, 2.2.3, onderdeel A, 2.2.4, 2.2.5, onderdelen D en E, 3.1, derde lid, en 3.2 van de wet van 28 maart 2013.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.