Stb. 2013, 585 Verlaging rechtsbijstandvergoeding verblijfsvergunning

Besluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 585

Besluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de wijziging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners in geval van tweede of volgende aanvragen tot het verlenen van een verblijfsvergunning van vreemdelingen (Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen)

—In dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat ingeval van rechtsbijstandverlening bij tweede of volgende aanvragen die zien op het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland, de rechtsbijstandverlener in elke aanleg de volledige vergoeding ontvangt indien de vreemdeling in het gelijk wordt gesteld en de lage vergoeding indien de vreemdeling niet in het gelijk wordt gesteld. Onderhavig wijzigingsbesluit ziet daarmee op de aanpassing van de vergoedingsregeling van de rechtsbijstandverlener die bij tweede of volgende verblijfsaanvragen gesubsidieerde rechtsbijstand heeft verleend. Deze maatregel moet eveneens worden gezien in het kader van het streven van de regering om prikkels en mogelijkheden om procedure op procedure te stapelen weg te nemen.

Inwerkingtreding 1 januari 2014 met uitzondering van artikel I, onderdeel B (op een bij kb te bepalen tijdstip).
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 25-03-2014, Stb. 2014, 135

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van het besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures) (Stb. 2013, 580) en van artikel I, onderdeel B, van het Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen (Stb. 2013, 585)

—Met ingang van 1 april 2014 treden in werking:

  • a. artikel I, onderdelen B, L, M, N, O, W, punten 1 en 2, en Z, van het besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures) (Stb. 2013, 580);
  • b. artikel I, onderdeel B, van het Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen (Stb. Stb. 2013, 585).

Stb. 2013, 580 (Stroomlijning toelating) is beschreven in NJB 2014/62, afl. 1Stb. 2013, 585 (Verlaging rechtsbijstandvergoeding verblijfsvergunning) in NJB 2014/65, afl. 1.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.