Stb. 2014, 467 Verkorting duur voortgezette uitkering Appa

Wet van 26-11-2014, Stb. 2014, 467

Wet tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

—Het wetsvoorstel strekte er aanvankelijk toe de duur van de voortgezette uitkering die gedurende maximaal tien jaar voorafgaande aan de pensioengerechtigde leeftijd aan een gewezen politieke ambtsdrager kan worden verstrekt, terug te brengen tot een maximale duur van vijf jaar. Daardoor kwam ook de ingangsleeftijd voor de voortgezette uitkering op maximaal vijf jaar vóór de pensioengerechtigde leeftijd te liggen. Deze verkorting van de duur van de uitkering is echter bij nota van wijziging uit het voorstel geschrapt. Reden daarvoor is, dat is gebleken dat de discussie met de Tweede Kamer over dit onderdeel meer tijd vergt dan verwacht, terwijl de aanpassingen aan het gewijzigde fiscale kader voor pensioenopbouw die ook in het voorstel zaten, noodzakelijkerwijs op 1 januari 2015 in werking moeten treden om nadelige effecten te vermijden. De resterende wijzigingen in de wet kunnen worden beschouwd als louter technische wijzigingen.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2015, m.u.v. artikel I, onderdeel D, dat in werking treedt m.i.v. 01-01-2016.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 29-10-2015, Stb. 2015, 419

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa (Stb. 2014, 467)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-01-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.