Stb. 2017, 48 Verhuurderheffing na evaluatie

Wet van 01-02-2017, Stb. 2017, 48

Wet tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

—Verhuurders van goedkope huurwoningen (voornamelijk woningcorporaties) betalen een bijzondere belasting over de waarde van hun woningbezit, de zogeheten verhuurderheffing. De verhuurders kunnen bepaalde investeringen op de heffing in mindering brengen. Dit stelsel van heffingsverminderingen is voor vier jaar vastgesteld en loopt eind 2017 af. Deze wet strekt ertoe die verminderingen met twee jaar te verlengen en verder uit te breiden.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 06-03-2017, Stb. 2017, 88

Besluit houdende vaststelling van de tijdstippen van inwerkingtreding van de Wet van 1 februari 2017 tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (Stb. 2017, 48) en het Besluit van 10 februari 2017 tot wijziging van het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 samenhangend met de Wet tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (Stb. 2017, 61)

De wet (Stb. 2017, 48) treedt (m.u.v. artikel I, onderdeel A, onder 01, 1a en 3, onderdeel B en onderdeel C, onder 2, en J) in werking met ingang van 01-04-2017. Artikel I, onderdeel A, onder 01, 1a en 3, onderdeel B en onderdeel C, onder 2, treden in werking met ingang van 01-01-2018.

Het besluit (Stb. 2017, 61) treedt in werking met ingang van 01-04-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.