Stb. 2010, 785 Verhoging verkeersboetes

Besluit van 23-11-2010, Stb. 2010, 785

Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven

—In de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt een overzicht gegeven van gedragingen waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd, omdat ze in strijd zijn met de verkeersvoorschriften. Voor elke gedraging bepaalt de bijlage de te betalen geldsom. In de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening en het Transactiebesluit 1994, die identiek aan elkaar zijn, worden de feiten benoemd waarvoor opsporingsambtenaren een strafbeschikking kunnen uitvaardigen, danwel een transactie kunnen aanbieden. De bij de feiten uit het Besluit OM-afdoening en het Transactiebesluit 1994 behorende tarieven zijn opgenomen in de beleidsregels van het openbaar ministerie, en maken geen deel uit van dit besluit. Dit besluit strekt tot vastlegging van een verhoging van de tarieven van de verkeersboetes met vijftien procent. Daarnaast worden enkele aanpassingen doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Omwille van de leesbaarheid zijn de bijlagen opnieuw vastgesteld.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 23-12-2010, Stb. 2010, 876

Het Besluit van 23 november 2010 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven (Stb. 2010, 785) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2011

—Dit besluit strekt tot vastlegging van een verhoging van de tarieven van verkeersboetes met 15 procent. Daarnaast worden enkele aanpassingen doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Omwille van de leesbaarheid zijn de bijlagen opnieuw vastgesteld.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.