Stb. 2016, 62 Verhoging boetes Wet Dieren

Besluit van 08-02-2016, Stb. 2016, 62

Besluit tot wijziging van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren in verband met het toevoegen van een nieuwe boetenorm

—Naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 14 maart 2013 over voedselfraude is toegezegd de boetecategorieën krachtens de Wet dieren voor ernstige delicten aanzienlijk te verhogen en het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren hierop aan te passen. Dat gebeurt met dit besluit. Het bedrag van de vijfde boetecategorie is (om aan te sluiten bij het boetemaximum van de Wet dieren) verhoogd tot 10% van de jaaromzet met een minimumbedrag van € 10.000. Het systeem met vaste boetecategorieën is daarnaast in artikel 2.2 aangevuld met een nieuw tweede lid, op grond waarvan de minister een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste de vijfde boetecategorie, indien de hoogte van de voor dat voorschrift aangewezen boetecategorie door het met de overtreding te behalen economische voordeel aanmerkelijk wordt overschreden.

Het bestaande systeem van de artikelen 2.3 tot en met 2.5 is van toepassing, zodat de boete ook in aanmerking komt voor verdubbeling, halvering en cumulatie tot en met het wettelijk maximum van de Wet dieren. Derhalve bedraagt de op te leggen bestuurlijke boete ten hoogste € 810.000 of, indien dat meer is, 10% van de jaaromzet. Het boetebedrag wordt, in lijn met artikel 5:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht, afgestemd op de ernst van de overtreding en de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden verweten. Het instellen van deze extra voorziening en de verhoging van het bedrag van de vijfde boetecategorie vergroot de mogelijkheden om dit soort overtredingen effectief en afschrikwekkend af te doen door middel van een bestuurlijke boete.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-07-2016.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.