Stb. 2012, 299 Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Wet van 18 juni 2012, Stb. 2012, 299 en inwerkingtredingsbesluit van 29-6-2012, Stb. 2012, 301

Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

—Deze wet strekt ertoe dat veel regels van dwingend recht, die kenmerkend zijn voor het institutionele karakter van de besloten vennootschap (bv), vervallen of dat de mogelijkheid wordt gecreëerd ervan te kunnen afwijken. De kapitaalbeschermingseisen worden ingrijpend herzien, waardoor het eenvoudiger wordt om een bv op te richten. Ook krijgen de aandeelhouders meer vrijheid om de bv naar eigen inzicht vorm te geven, doordat de verplichte blokkeringsregeling wordt afgeschaft en de besluitvormingseisen kunnen variëren naar gelang het soort besluit. In aansluiting op deze versoepelingen wordt ook de geschillenregeling aangepast. Reden voor deze wijzigingen is dat de bestaande regels voor een groot deel zijn ontleend aan het wettelijk stelsel met betrekking tot de naamloze vennootschap. Veel van deze bepalingen worden voor de bv als star en onnodig belastend ervaren. Ook geven volgens de toelichting ontwikkelingen in een aantal Europese landen de nationale wetgever aanleiding tot het aanbieden van een flexibeler rechtsvorm, zodat het bv-recht in internationaal verband meer concurrerend wordt. Tot slot worden verschillende knelpunten en onduidelijkheden in het bestaande bv-recht aangepakt.

Inwerkingtreding op 1 oktober 2012, m.u.v. artikel IB
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.