Stb. 2014, 447 Verduidelijking rookverbod

Wet van 5-11-2014, Stb. 2014, 447

Wet tot verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

Deze wet bevat twee kernen:

  1. een, inhoudelijk gezien, technische modernisering van paragraaf 5 inzake de rookverboden;
  2. een wettelijke verankering van het rookverbod in de horeca met daaruit voortvloeiend een schrapping van de uitzondering voor kleine cafés.

De wetswijziging is in beginsel uitsluitend bedoeld om bestaande ambities duidelijker rechtstreeks in de wet te verankeren. De wettelijke verankering van het rookverbod ziet onder meer en met zoveel woorden op de horeca, zonder uitzondering voor de kleine cafés.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2014, Stb. 2014, 546

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 november 2014, houdende verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

—De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.