Stb. 2010, 238 Verdrag Nederland-Frankrijk radioactief afval

Wet van 20-5-2010, Stb. 2010, 238

Wet tot goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2009, 41)

—De wet regelt de goedkeuring voor Nederland van een aanvulling op het verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake verwerking in Frankrijk van uit Nederland afkomstige bestraalde splijtstofelementen. Het verdrag wordt aangevuld met termijnen voor het aanbieden en verwerken van verbruikte splijtstofelementen en voor het terugzenden van na deze verwerking overblijvend radioactief afval. Aanleiding voor de aanvulling van het verdrag is een wijziging in de Franse wet inzake het duurzaam beheer van radioactieve stoffen en radioactief afval. Verder wordt het basisverdrag van 1979 aangevuld met een zorgplicht voor beide staten de uitvoering van de verdragsbepalingen mogelijk te maken en met een regeling voor het beslechten van geschillen inzake het verdrag.
De overeenkomst wordt goedgekeurd voor Nederland.

Inwerkingtreding 25-6-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.