Stb. 2017, 238 Verdeelmodel provinciefonds

Wet van 29-05-2017, Stb. 2017, 238

Wet tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

—Deze wet strekt tot invoering van een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Aan het verdeelmodel ligt een rapport ten grondslag van de commissie Aanpak Verdeelvraagstukken Provinciefonds (commissie-Jansen). Het model komt tegemoet aan de eerder gesignaleerde bezwaren met betrekking tot complexiteit en transparantie van het bestaande stelsel. Het aantal verdeelmaatstaven wordt aanzienlijk verminderd en bevordert mede daardoor eenvoud en transparantie van het stelsel. Het verdeelmodel zelf zal worden geregeld in het Besluit financiële verhoudingen 2001.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, met terugwerkende kracht t/m 01-01-2017.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 22-02-2018, Stb. 2018, 78

Besluit houdende vaststelling van (o.a.) het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (Stb. 2017, 238)

—De wet treedt in werking met ingang van 22-03-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.