Stb. 2010, 111 Verbod seks met dieren

Wet van 4-3-2010, Stb. 2010, 111

Wet houdende strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren

—Deze initiatiefwet van het lid Waalkens wil in hoofdlijn twee feiten met betrekking tot seks met dieren strafbaar stellen. Ten eerste gaat het om het plegen van seks met een dier. Ontuchtige handelingen met dieren worden verboden. Seks met dieren is op basis van artikel 239 Sr al strafbaar in geval dit in het openbaar wordt begaan dan wel als daarbij iemand 'zijns ondanks' aanwezig is. De indiener acht dit echter te beperkt en wenst seks met dieren vanwege het verwerpelijke karakter ook als zodanig strafbaar te maken. Naast de in het openbaar gepleegde seks met dieren moet volgens de indiener ook seks met dieren die buiten de openbaarheid is begaan, strafbaar worden. Om alle gedragingen met een seksuele strekking strafbaar te maken is voor het bestanddeel 'ontuchtige handelingen' gekozen. Een scherpere omlijning is niet te geven omdat wat wel en niet als normale omgang met een dier kan worden gezien en wat als een ontuchtige handeling, afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Ten tweede wil de indiener dierenporno tegengaan. Op basis van het huidige artikel 240 Sr is dierenporno strafbaar indien de afbeeldingen op een plaats voor het openbaar verkeer bestemd openlijk worden tentoongesteld of aangeboden. De indiener wenst in het geval van dierenporno ook het verspreiden en bezitten daarvan strafbaar te maken. Hiermee wordt het verwerpelijke van dierenporno benadrukt en kan de mogelijke verspreiding van dierenporno - waarvan de basis niet zelden in de privékring ligt - in de kiem worden gesmoord. Vooral als het virtuele dierenporno in de vorm van elektronische afbeeldingen van seksuele handelingen met een dier betreft, kan de overstap van een besloten omgeving naar de openbaarmaking en vervolgens de markt snel worden gemaakt.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 4-6-2010, Stb. 2010, 220

De Wet van 4 maart 2010, houdende strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (Stb. 2010, 111) treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.