Stb. 2019, 125 Verblijf en toegang VK burgers

Besluit van 22-03-2019, Stb. 2019, 125

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, het Besluit inburgering en het Vreemdelingenbesluit 2000 om enkele regelingen te treffen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

—Wanneer het VK zich terugtrekt uit de Europese Unie, is het met ingang van de dag waarop de terugtrekking heeft plaatsgevonden een derde land. Wanneer de Europese Unie en het VK geen terugtrekkingsakkoord zijn overeengekomen, dient het verblijfsrecht en de toegang tot de arbeidsmarkt van de tot de datum van terugtrekking op grond van het Unierecht rechtmatig verblijvende VK burgers en hun familieleden, evenals de inburgeringsplicht van deze burgers, nationaal te worden geregeld.

Deze burgers kunnen immers geen rechten meer ontlenen aan het EU acquis met betrekking tot het vrij verkeer van personen en werknemers. Het uitgangspunt van de regering is dat de rechten die de VKburgers en hun familieleden al opgebouwd hebben als EU-burger zoveel mogelijk worden gerespecteerd. In de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 7 januari 2019 ‘Fatsoenlijke oplossing burgers no deal Brexit’, heeft het kabinet dit uitgangspunt verder ingevuld. Hierop wordt het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen gewijzigd, waarbij twee artikelen worden toegevoegd die zien op de situatie van deze VK-burgers na terugtrekking van het VK. Ook het Besluit inburgering en het Vreemdelingenbesluit 2000 worden gewijzigd. Geregeld wordt dat deze VK-burgers na terugtrekking van het VK niet inburgeringsplichtig worden en niet hoeven aan te tonen dat zij beschikken over kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving indien zij voor een sterker verblijfsrecht in aanmerking willen komen.

Inwerkingtreding met ingang van de dag waarop de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.